МЕНИ

Насловна » Документа

Документа

Закони

 Преузмите документ Закон о финансијској подршци породици са децом

 Преузмите документ Породични закон

 

Документа

 Преузмите документ Одлука о образовању Савета за права детета

 Преузмите документ Позив на акцију -Подршка развоју деце у раном детињству

 Преузмите документ Мапа пута за елиминацију злоупотребе дечјег рада

 Преузмите документ Матрица за праћење препорука Комитета УН за права детета

 Преузмите документ Инструкција о начину рада ЦСР - ОС у заштити деце од дечјих бракова

 Преузмите документ Инструкција о начину рада установа социјалне заштите и организација социјалне заштите за пружање услуга социјалне заштите деци у заштити деце од злоупотрeбе дечјег рада, 2021. година

 Преузмите документ Стратегијa за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године

 Преузмите документ Акциони план за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године

 Преузмите документ Одлука о образовању Савета за права детета

 Преузмите документ Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад - органа старатељства у заштити деце од насиља

 Преузмите документ Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија

 Преузмите документ Уредба о утврђивању опасног рада за децу

 Преузмите документ Прилог уз Уредбу о утврђивању опасног рада за децу

 Преузмите документ Општи коментар УН бр.10 - Права деце у малолетничком правосуђу

 Преузмите документ Закључак Владе о усвајању Општег протокола за заштиту деце од насиља

 Преузмите документ Општи протокол за заштиту деце од насиља

 Преузмите документ План заштите деце у уличној ситуацији од насиља, занемаривања и искоришћавања у Републици Србији

 

Међународна документа

 Преузмите документ Препорука ЦМ/Рец(2018)7 Комитета министара државама чланицама о смерницама за поштовање, заштиту и остваривање права детета у дигиталном окружењу

 Преузмите документ Општи коментар број 21( 2017) о деци у уличној ситуацији Комитета за права детета

 Преузмите документ Глобално партнерство - Смернице за учешће

 Преузмите документ Конвенција о правима детета

 Преузмите документ Стратегија Савета Европе о правима детета (2016-2021)

 Преузмите документ Конвенција УН о остваривању алиментационих захтева у иностранству

 Преузмите документ Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе

 Преузмите документ Резолуција коју је усвојила Генерална скупштина 17. децембра 2018. године

 Преузмите документ Мапирање чланова Конвенције о правима детета И Циљева одрживог развоја

 Преузмите документ Општи коментар бр. 20 (2016) о остваривању права детета у адолесценцији

 Преузмите документ Препорука CM/Rec(2019)11 Комитета министара државама чланицама о ефективном старатељству о малолетним мигрантима без пратње или раздвојеним од родитеља или старатеља

 Преузмите документ Општи коментар Комитета за права детета бр. 25 (2021) о правима детета у вези са дигиталним окружењем

 Преузмите документ Општи коментар УН бр.8-Право детета на заштиту од телесног кажњавања и осталих окрутних или понижавајућих облика кажњавања

 Преузмите документ Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце

 Преузмите документ Општи коментар УН бр.9 - Права деце са сметњама у развоју

 Преузмите документ Конвенција МОР бр. 138 о минималним годинама за заснивање радног односа

 Преузмите документ Конвенција о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења

 Преузмите документ Општи коментар УН бр.3 - ХИВ и АИДС и права детета

 

Извештаји

 Преузмите документ Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије за 2017.годину

 Преузмите документ Први Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије у 2018.години

 Преузмите документ Обједињени извештај о кључним активностима министарстава у области заштите деце/младих од насиља

 Преузмите документ Други Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије у 2018.години

 Преузмите документ Први Извештај о раду СПД за 2019.год.

 Преузмите документ Други Извештај о раду СПД за 2019.год.

 Преузмите документ Извештај о раду Сaвета за права детета - друга седница одржана 24.12.2021. године

 

Годишњи програм рада

 Преузмите документ Годишњи програм рада Савета за права детета Владе Републике Србије за 2018.годину

 Преузмите документ Годишњи програм рада Савета за права детета Владе Републике Србије за 2019.годину

 Врх стране
 Министарство за бригу о породици и демографију

 

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 

 Уницеф

 

 Национална платформа за превенцију насиља које укључује децу Чувам те

 

 Документа на енглеском језику