MENI

Naslovna » Dokumenta

Dokumenta

Zakoni

 Preuzmite dokument Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

 

Dokumenta

 Preuzmite dokument Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta

 Preuzmite dokument Godišnji program rada Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2018.godinu

 Preuzmite dokument Poziv na akciju -Podrška razvoju dece u ranom detinjstvu

 Preuzmite dokument Mapa puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada

 Preuzmite dokument Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

 Preuzmite dokument Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja - finalni nacrt

 Preuzmite dokument Godišnji program rada Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2019.godinu

 Preuzmite dokument Matrica za praćenje preporuka Komiteta UN za prava deteta

 Preuzmite dokument Instrukcija o načinu rada CSR - OS u zaštiti dece od dečjih brakova

 Preuzmite dokument Instrukcija o postupanju CSR u zaštiti dece od zloupotrebe dečjeg rada

 

Međunarodna dokumenta

 Preuzmite dokument Preporuka CM/Rec(2018)7 Komiteta ministara državama članicama o smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju

 Preuzmite dokument Opšti komentar broj 21( 2017) o deci u uličnoj situaciji Komiteta za prava deteta

 Preuzmite dokument Globalno partnerstvo - Smernice za učešće

 Preuzmite dokument Konvencija o pravima deteta

 Preuzmite dokument Strategija Saveta Evrope o pravima deteta (2016-2021)

 Preuzmite dokument Konvencija UN o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu

 Preuzmite dokument Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe

 Preuzmite dokument Rezolucija koju je usvojila Generalna skupština 17. decembra 2018. godine

 

Izveštaji

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2017.godinu

 Preuzmite dokument Prvi Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije u 2018.godini

 Preuzmite dokument Objedinjeni izveštaj o ključnim aktivnostima ministarstava u oblasti zaštite dece/mladih od nasilja

 Preuzmite dokument Drugi Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije u 2018.godini

 Preuzmite dokument Prvi Izveštaj o radu SPD za 2019.god.

 Врх стране
 Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  Unicef  Dokumenta na engleskom jeziku