МЕНИ

Насловна » Документа

Документа

Закони

 Преузмите документ Закон о финансијској подршци породици са децом

 

Документа

 Преузмите документ Одлука о образовању Савета за права детета

 Преузмите документ Годишњи програм рада Савета за права детета Владе Републике Србије за 2018.годину

 Преузмите документ Позив на акцију -Подршка развоју деце у раном детињству

 Преузмите документ Мапа пута за елиминацију злоупотребе дечјег рада

 Преузмите документ Општи протокол за заштиту деце oд злостављања и занемаривања

 Преузмите документ Општи протокол за заштиту деце oд насиља - финални нацрт

 Преузмите документ Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2018. до 2022. године - финални нацрт

 Преузмите документ Акциони план за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2018. до 2020. године - финални нацрт

 Преузмите документ Годишњи програм рада Савета за права детета Владе Републике Србије за 2019.годину

 

Међународна документа

 Преузмите документ Препорука ЦМ/Рец(2018)7 Комитета министара државама чланицама о смерницама за поштовање, заштиту и остваривање права детета у дигиталном окружењу

 Преузмите документ Општи коментар број 21( 2017) о деци у уличној ситуацији Комитета за права детета

 Преузмите документ Глобално партнерство - Смернице за учешће

 Преузмите документ Конвенција о правима детета

 Преузмите документ Стратегија Савета Европе о правима детета (2016-2021)

 Преузмите документ Конвенција УН о остваривању алиментационих захтева у иностранству

 Преузмите документ Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе

 Преузмите документ Резолуција коју је усвојила Генерална скупштина 17. децембра 2018. године

 

Извештаји

 Преузмите документ Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије за 2017.годину

 Преузмите документ Први Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије у 2018.години

 Преузмите документ Обједињени извештај о кључним активностима министарстава у области заштите деце/младих од насиља

 Преузмите документ Други Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије у 2018.години

 Врх стране
 Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Уницеф  Документа на енглеском језику