МЕНИ

Насловна » Документа

Документа

Закони

 Преузмите документ Закон о финансијској подршци породици са децом

 

Документа

 Преузмите документ Одлука о образовању Савета за права детета

 Преузмите документ Позив на акцију -Подршка развоју деце у раном детињству

 Преузмите документ Мапа пута за елиминацију злоупотребе дечјег рада

 Преузмите документ Општи протокол за заштиту деце oд злостављања и занемаривања

 Преузмите документ Општи протокол за заштиту деце oд насиља - финални нацрт

 Преузмите документ Матрица за праћење препорука Комитета УН за права детета

 Преузмите документ Инструкција о начину рада ЦСР - ОС у заштити деце од дечјих бракова

 Преузмите документ Инструкција о поступању ЦСР у заштити деце од злоупотребе дечјег рада

 Преузмите документ Стратегијa за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године

 Преузмите документ Акциони план за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године

 

Међународна документа

 Преузмите документ Препорука ЦМ/Рец(2018)7 Комитета министара државама чланицама о смерницама за поштовање, заштиту и остваривање права детета у дигиталном окружењу

 Преузмите документ Општи коментар број 21( 2017) о деци у уличној ситуацији Комитета за права детета

 Преузмите документ Глобално партнерство - Смернице за учешће

 Преузмите документ Конвенција о правима детета

 Преузмите документ Стратегија Савета Европе о правима детета (2016-2021)

 Преузмите документ Конвенција УН о остваривању алиментационих захтева у иностранству

 Преузмите документ Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе

 Преузмите документ Резолуција коју је усвојила Генерална скупштина 17. децембра 2018. године

 Преузмите документ Мапирање чланова Конвенције о правима детета И Циљева одрживог развоја

 Преузмите документ Општи коментар бр. 20 (2016) о остваривању права детета у адолесценцији

 Преузмите документ Препорука CM/Rec(2019)11 Комитета министара државама чланицама о ефективном старатељству о малолетним мигрантима без пратње или раздвојеним од родитеља или старатеља

 

Извештаји

 Преузмите документ Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије за 2017.годину

 Преузмите документ Први Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије у 2018.години

 Преузмите документ Обједињени извештај о кључним активностима министарстава у области заштите деце/младих од насиља

 Преузмите документ Други Извештај о раду Сaвета за права детета Владе Републике Србије у 2018.години

 Преузмите документ Први Извештај о раду СПД за 2019.год.

 Преузмите документ Други Извештај о раду СПД за 2019.год.

 

Годишњи програм рада

 Преузмите документ Годишњи програм рада Савета за права детета Владе Републике Србије за 2018.годину

 Преузмите документ Годишњи програм рада Савета за права детета Владе Републике Србије за 2019.годину

 Врх стране
 Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Уницеф  Документа на енглеском језику