MENI

Naslovna » Arhiva» Aktivnosti

Aktivnosti

20. novembar 2018.god.

SAVET ZA PRAVA DETETA NA OBELEŽAVANjU SVETSKOG DANA DETETA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

 Savet za prava deteta na obeležavanju Svetskog dana deteta u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležen je u Narodnoj skupštini, u organizaciji Odbora za prava deteta i u saradnji sa Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, gradonačelnikom Beograda i UNICEF timom, uz prisustvo školske dece.

Na skupu su govorili Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i član Odbora za prava deteta, prof. dr Slavica Đukić Dejanović predsednica Saveta za prava deteta, gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić, direktorka UNICEF u Srbiji Ređina de Dominićis i novoimenovana promoterka UNICEF za mlade Biljana Stojković.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsedavajuća Saveta za prava deteta prof. dr Slavica Đukić Dejanović, čestitala je deci Svetski dan deteta i istakla da je važno obezbediti svakom detetu pravo na bezbrižnost, razvoj, obrazovanje i igru. Ona je navela i da Srbija nema dovoljno dece i da pronatalitetne mere države imaju prioritet, ali da je bitno i kada se dete rodi, da bude zaštićeno i da njegov interes bude prioritet, kao i da roditelji dece treba da dostojanstveno žive i rade.

 Savet za prava deteta na obeležavanju Svetskog dana deteta u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Slogan ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana deteta je „Plavo za svako dete”, i Dom Narodne skupštine, ali i pojedini objekti u Beogradu (Palata Albanija, most na Adi, fontana na Slaviji) i najduži most na koridoru 10 kod Vladičinog Hana, tom prilikom osvetljeni su u UNICEF plavu boju.

19. novembar 2018.god.

PRISTUPANjE SRBIJE GLOBALNOM PARTNERSTVU ZA ZAUSTAVLjANjE NASILjA NAD DECOM (''OKONČAJMO NASILjE'')

Povodom Međunarodnog dana deteta, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je dokument o pristupanju Srbije Globalnom partnerstvu za zaustavljanje nasilja nad decom. Inicijativa za pristupanje Globalnom partnerstvu potekla je od strane Saveta za prava deteta i UNICEF a ovim se Republika Srbija pridružila savezu nacija koje su posvećene istom cilju i dobila pristup međunarodnoj razmeni znanja o temi nasilja nad decom. Takođe, na međunarodnom planu će postati vidljiva na osnovu konkretnih postignuća u oblasti borbe protiv nasilja nad decom.

 Pristupanje Srbije Globalnom partnerstvu za zaustavljanje nasilja nad decom

''Okončajmo nasilje'' je platforma koja ima za cilj da formira i ojača ''pokret'' za okončanje nasilja nad decom svuda i u svim oblicima. Okuplja vlade država, agencije Ujedinjenih nacija, međunarodne organizacije, civilno društvo, verske organizacije, privatni sektor, filantropske fondacije, istraživače, akademsku zajednicu i samu decu.

5. novembar 2018.god.

Održana peta sednica Saveta za prava deteta

Savet za prava deteta održao je petu sednicu na kojoj je predstavljen Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta čime je učinjen veliki korak u unapređenju, promociji i obezbeđivanju kontrole zaštite prava deteta u Republici Srbiji. Njegovim donošenjem biće ispunjene preporuke koje je naša država dobila nakon poslednjeg Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava kao i preporuke Komiteta za prava deteta i određene obaveze definisane Akcionim planom iz Poglavlja 23. Donošenje ovog zakona očekuje se u prvom kvartalu 2019.godine.

 Održana peta sednica Saveta za prava deteta

Pored toga, na sednici je predstavljena i Analiza o dostupnosti usluga na lokalnom nivou deci iz romske zajednice kao i Preporuke za razvoj i unapređivanje mera, usluga i programa za sprečavanje izdvajanja dece iz porodica, odnosno za povratak dece u primarnu porodicu ukoliko je do razdvajanja došlo.

Članovi Saveta su upoznati sa polugodišnjim izveštajem o radu Međuministarskog operativnog tima za zaštitu dece od nasilja, sa planom rada Posebne radne grupe za rani razvoj dece u 2019.god., sa nastavkom projekta ''Eliminacija najgorih oblika dečjeg rada'' i sa smernicama i praksama UNICEF globalne ''Inicijative za gradove i opštine po meri dece''.

 Održana peta sednica Saveta za prava deteta

Članovi Saveta su informisani o sprovođenju odluka donetih na prethodnoj sednici kao i o predstavljanju prvog izveštaja o radu u 2018.god. na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije 23. oktobra o. g.

 Održana peta sednica Saveta za prava deteta

Kako se 20. novembra obeležava Svetski dan deteta čija je ovogodišnja tema ''Bojim sve u plavo za svako dete'' a u fokusu će biti adolescenti i mladi ljudi, na predlog UNICEF će nekoliko zgrada i objekata u Srbiji i u Beogradu biti osvetljeni plavom bojom a preko medija će se uputiti poruka o značaju poštovanja prava dece i mladih.

28. septembar 2018.

Srbija ostvarila značajan napredak u suzbijanju dečjeg rada

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja primilo je dopis Ambasade Republike Srbije u Vašingtonu, SAD kojim nas Ambasada izveštava da je Biro za međunarodna pitanja rada (ILAB) pri američkom Ministarstvu rada (DOL) organizovao 20. o. m. obeležavanje 25. godišnjice postojanja Kancelarije za dečji rad, prinudni rad i trgovinu ljudima, na kome je predstavljeno 17. izdanje Nalaza o najgorim oblicima dečjeg rada i 8. izdanje Spiska dobara proizvedenih dečjim ili prinudnim radom.

Prisutnim predstavnicima vlasti, diplomatskog kora i civilnog društva obratili su se P.Pizela, zamenik sekretara rada, M.Njuton, zamenica podsekretara za međunarodna pitanja rada, M.Eugenio, direktorka Kancelarije za dečji rad, prinudni rad i trgovinu ljudima i R.Rigbi, zamenik šefa Odseka za istraživanje i politike pri pomenutoj Kancelariji.

Tom prilikom istaknuto je da je, zahvaljujući angažovanju pomenute Kancelarije do sada spaseno više od 2 miliona dece-radnika, kao i da su u 87 država sveta poboljšani i ojačani kapaciteti za sprečavanje i eliminaciju dečjeg i prinudnog rada. Najavljeno je da će do kraja septembra o.g. biti objavljeno Obaveštenje o federalnom registru (Federal Register Notice) koje će zatim biti prosleđeno svim državama uz molbu da nadležni organi svake pojedinačne države dostave sve relevantne i ažurirane podatke, kao i eventualne ispravke izveštaja do 12. januara 2019.god.

Prema Nalazima o najgorim oblicima dečjeg rada u svetu za 2017.godinu, naša zemlja je svrstana u grupu zemalja koje su ostvarile ''značajan napredak'', dok je teritorija Kosova i Metohije dobila ocenu ''umereni napredak''. Pozitivno je ocenjen zakonodavni okvir, sprovođenje relevantnih uredbi i propisa od strane Vlade Srbije, kao i obuka inspektora rada, policijskih službenika i socijalnih radnika. Delovi Nalaza koji se odnose na Republiku Srbiju mogu se pronaći na sledećim internet adresama:

20. septembar 2018.

OTVOREN TREĆI KONGRES PEDIJATARA SRBIJE U VRNjAČKOJ BANjI

Treći kongres pedijatara Srbije koji će okupiti više od 400 učesnika, pedijatara i drugih lekara iz oblasti zdravstvene zaštite dece i omladine iz Srbije i susednih zemalja, otvoren je danas u Vrnjačkoj Banji.

 Otvoren Treći kongres pedijatara Srbije u Vrnjačkoj Banji

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović, održala je predavanje na temu uloge Saveta za prava deteta i mera Strategije Vlade Srbije u podsticanju rađanja i tom prilikom istakla da dečjih prava nikada nema previše i da se uvek može govoriti o njihovom proširenju.

Govoreći o radu Saveta za prava deteta, ministarka je navela da Savet u svom radu pribavlja mišljenja različitih institucija, dece, akademske javnosti, nevladinog sektora, formira svoje stavove, prezentuje ih Vladi i učestvuje u predlaganju pravnih akata. Ministarka je navela da u Narodnoj skupštini Republike Srbije postoji Odbor za prava deteta koji svaki zakon analizira kroz aspekt prava deteta i šta to znači za dete i ocenila da je neophodna međusektorska saradnja kako bi položaj dece u Srbiji bio bolji.

Ministarka je podsetila da je broj živorođenih u Srbiji prošle godine bio 64.894, a umrlih 103.722. ,,To znači da nas je, po osnovu ovih indeksa, svake godine manje za više od 38.000, što je vrlo zabrinjavajući podatak i zato moramo raditi na boljoj demografskoj budućnosti“.

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije prof. dr Radovan Bogdanović rekao je da podizanje svesti o poboljšanju zdravlja i pravilnom razvoju dece u ranom detinjstvu značajno ne samo za stručnjake, već i za roditelje i društvo u celini. ,,Proširena međusektorska saradnja je neophodna kako bi se podigla svest i kako bismo svi razumeli koliko je značajno ulaganje u decu u prvim godinama života. To ne zahteva neka posebno velika materijalna ulaganja, to zahteva samo veće bavljenje decom“, istakao je prof. Bogdanović.

 Otvoren Treći kongres pedijatara Srbije u Vrnjačkoj Banji

,,Kroz projekte Udruženja pedijatara Srbije, koje su podržali Ministrstvo zdravlja, UNICEF i kompanija “Voda voda“, radi se na razvoju veština zdravstvenih radnika da se na savremeni način bave ranim razvojem deteta, da savetuju roditelje kako da podrže razvoj svog deteta i na taj način spreče posledice koje mogu da proisteknu iz neadekvatnog postupanja,“ zaključio je predsednik Udruženja

1. jun 2018.god.

ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA SAVETA ZA PRAVA DETETA

Savet za prava deteta održao je četvrtu sednicu na kojoj su članovi Saveta upoznati sa realizacijom odluka donetih na prethodnoj sednici, sa Mapom puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada u Srbiji, sa predlogom Akcionog plana koji prati Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018.2022. god., sa preporukama Saveta za ljudska prava UN u oblasti prava deteta nakon predstavljanja izveštaja Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) kao i sa inicijativom za unapređenje merenja, praćenja i izveštavanja o javnoj potrošnji za decu u skladu sa preporukom Komiteta za prava deteta.

 Održana četvrta sednica Saveta za prava deteta

Predsednica Saveta, prof. dr Slavica Đukić Dejanović podsetila je prisutne da je 1.juni Međunarodni dan dece koji je zvanično usvojen 1950.god. od strane međunarodne zajednice a članovima Saveta obratio se i direktor UNICEF u Srbiji gospodin Michel Saint Lot.

 Održana četvrta sednica Saveta za prava deteta

Između dve sednice radilo se na sprovođenju odluka donetih na prethodnim sednicama:

 • Nakon potpisivanja dokumenta ''Poziv na akciju'' uspostavljen je mehanizam za koordinaciju politika podrške prema deci na ranom uzrastu. Obrazovana je posebna radna grupa koja će se baviti pitanjima ranog razvoja dece i koordinirati aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca;
 • Donet je novi Poslovnik o radu Saveta;
 • Urađena je finalna verzija Nacrta strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja;
 • Otvoren je novi sajt Saveta za prava deteta;
 • Formirana je radna grupa za izradu Nacionalnog plana akcije za decu (NPA);
 • Podnet je Izveštaj o radu SPD, nadležnom skupštinskom odboru i vladi;
 • U toku je priprema dopisa za pristupanje Srbije Globalnom partnerstvu za zaustavljanje nasilja nad decom;
 • Podneta je inicijativa resornom ministarstvu (MRZBSP) za formiranje tima ili jedinice za podršku, koji će ojačati ulogu Saveta u praćenju efekata reformi, daljem oblikovanju politika i sprovođenju nadzora nad primenom akcionih planova i strategija u oblasti prava deteta.

Na četvrtoj sednici, Savet je doneo zaključak da se prihvati predloženi dokument Mapa puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada bez primedaba, zatim odluku da se uputi dopis Ministarstvu zdravlja sa molbom da se aktivnije uključi u donošenje Akcionog plana koji prati Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja kao i u druge aktivnosti predviđene Programom rada Saveta za prava deteta, odluku da se podnese inicijativa Generalnom sekretarijatu da Vlada uzme u razmatranje preporuku Komiteta za prava deteta za unapređenje merenja, praćenja i izveštavanja o javnoj potrošnji za decu kako bi se izradio sistem za praćenje izdvajanja za decu u državnom budžetu.

 Održana četvrta sednica Saveta za prava deteta

Sednici su prisustvovala i deca čije je mišljenje uvek dragoceno čuti što su i oni sami potvrdili zahvalivši se na prilici da javno govore o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju.

24. april 2018.god.

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA DECU (NPA)

Na osnovu odluke Saveta za prava deteta ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo rešenje o formiranju Radne grupe za izradu novog Nacionalnog plana akcije za decu (NPA) kao višegodišnjeg dokumenta u kome će biti definisana kratkoročna, srednjoročna i dugoročna politika prema deci i identifikovani osnovni problemi u ostvarivanju, zaštiti i unapređenju prava deteta u Republici Srbiji.

Prethodni Nacionalni plan akcije za decu bio je jedan od prvih strateških dokumenata Vlade Republike Srbije a usvojen je 2004.god. sa rokom važenja do 2015.god. Uradio ga je tadašnji sastav Saveta za prava deteta i predstavljao je izraz strateških opredeljenja zemlje u javnoj politici prema deci do 2015.god. Bazirajući se na definiciji deteta iz Konvencije UN o pravima deteta da se ''detetom smatra svako ljudsko biće koje nije navršilo osamnaest godina života'', NPA je izrađen poštujući u potpunosti četiri osnovna principa iz kojih proističu svi članovi Konvencije: 1.nediskriminacija, 2.najbolji interes deteta, 3.pravo na život, opstanak i razvoj i 4.participacija dece. Nacionalni plan je predstavljao prekretnicu u odnosu društva prema deci i u proširivanju politike razvoja zemlje, tako da ona od tada kao svoj sastavni deo, uključuje i politiku prema deci.

S obzirom da je prethodni Nacionalni plan akcije za decu istekao još 2015.godine, Savet za prava deteta je prošle godine inicirao donošenje novog NPA. Novi Nacionalni plan biće višegodišnji dokument u kome će se identifikovati osnovni problemi u ostvarivanju, zaštiti i unapređivanju prava deteta u našoj zemlji a sadržaće i plan prioritetnih mera, aktivnosti i programa koje treba preduzeti u narednim godinama u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za život dece, njihovo odrastanje i uključivanje u društvo. Pomoću NPA Vlada Srbije preduzimaće mere kako bi se deci obezbedila ravnopravnost, dostupnost, kvalitet i efikasnost javnih službi za decu (u oblasti obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, kulture, pravne i sudske zaštite i dr.). Plan dakle treba da obezbedi celovitost i koherentnost politika prema deci tj. usklađivanje akcija i mera u različitim oblastima i u različitim javnim službama koje se bave decom.

Nacionalni plan akcije za decu će predstavljati mehanizam putem kojeg će moći da se prati stanje dečjih prava kao i dobrobit dece u Srbiji. U tom smislu on treba da posluži kao instrument za mobilizaciju svih socijalnih partnera: Vlade, Skupštine, Zaštitnika građana, lokalne samouprave, udruženja građana, medija, roditelja, stručnih institucija, stručnjaka koji se bave decom i dr.

11.april 2018.

Formirana Radna grupa za rani razvoj dece

Na osnovu odluke Saveta za prava deteta formirana je Radna grupa za rani razvoj dece. Zadaci ove radne grupe biće:

 1. koordinacija aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca u oblasti ranog razvoja;
 2. iniciranje mera za izradu celovite i koherentne politike koja je usmerena na decu ranog uzrasta uključujući integraciju politika podrške deci na ranom uzrastu u Nacionalni plan akcije za decu;
 3. definisanje preporuka za ostvarivanje važnih socijalnih indikatora u oblasti podrške deci u ranom detinjstvu, u sklopu procesa evropskih integracija i ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja;
 4. analiziranje i izveštavanje Saveta za prava deteta o položaju dece ranog uzrasta i efektima mera koje se na njih odnose.

Radna grupa će izvršavati navedene zadatke do prestanka mandata Saveta za prava deteta u sadašnjem sastavu i podnosiće svoj izveštaj Savetu.

Rani razvoj deteta jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije i prepoznat je u ključnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima kao što su Konvencija UN o pravima deteta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Ciljevi održivog razvoja, Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, Akcioni plan za pregovaračku grupu za Poglavlje 23, Zajedničke evropske smernice EU za prelazak sa institucionalne na negu u zajednici.

Delotvorni programi podrške deci u ranom detinjstvu zahtevaju međusektorske intervencije, kako na nivou politika, tako i primene. Postojeći strateški i zakonodavni okvir društvene podrške deci u različitim resorima (zdravlje, obrazovanje, socijalna zaštita) treba konsolidovati, dopuniti i osigurati njegovu primenu, kroz adekvatno finansiranje. Kako bi svako dete i porodica, a posebno ona najosetljivija, dobili holističku podršku koja im je neophodna, mehanizmi na nacionalnom i lokalnom nivou treba da omoguće koordinaciju programa i usluga. Da bi se osigurala koordinacija politika na nacionalnom nivou, bilo je potrebno uspostavljanje posebne radne grupe za oblast podrške deci na ranom uzrastu i njihovim porodicama koju bi činili predstavnici Saveta za prava deteta iz relevantnih resora: zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja.

Zbog prethodno navedenih razloga na sednici Saveta za prava deteta koja je održana 1. marta 2018.god. Savet je jednoglasno doneo odluku da se u okviru Saveta, na osnovu člana 15. Poslovnika o radu, obrazuje radno telo (posebna radna grupa) koja će se baviti pitanjima ranog razvoja dece i koja će koordinirati aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca u ovoj oblasti.

5.april 2018.

Nacrt Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja predstavljen na sastanku Komiteta Saveta Evrope za prava deteta

Ad hoc Komitet Saveta Evrope za prava deteta (CAHENF) se bavi praćenjem primene u državama članicama nove Strategije Saveta Evrope o pravima deteta za period 2016-2021. godine. Na četvrtom sastanku Komiteta, koji je održan u periodu od 21. - 23. marta 2018. godine u Strazburu, upućen je poziv izabranim državama članicama, među kojima je bila i Republika Srbija, da izveste o svojim iskustvima i primerima dobre prakse u toku donošenja nacionalnih strategija i akcionih planova. Na sastanku je predstavljen proces izrade u Republici Srbiji Nacrta Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2018. do 2022. godine i Akcionog plana, čija izrada je u toku i koji će biti sastavni deo nove Strategije. Poziv i izlaganje predstavljaju pozitivnu ocenu Republici Srbiji u nastojanju da strateški uredi oblast zaštite dece od nasilja, koja je jedan od prioriteta nacionalne politike i treća prioritetna oblast Strategije Saveta Evrope o pravima deteta.

14. mart 2018.

Urađen Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Na inicijativu Saveta za prava deteta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je uz podršku UNICEF izradilo konačan Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018. do 2022. god.

Proces izrade Strategije trajao je šest meseci, od juna do decembra 2017.godine kada je završen prvi Nacrt koji je stavljen na sajt MRZBSP sa ciljem upoznavanja stručne i šire javnosti i sa formularom za unošenje predloga za izmene i dopune. U decembru 2017.god. sprovedena je i javna rasprava u četiri grada u Srbiji - Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i na svakoj je bilo oko 50 učesnika.

Tokom rada na ovoj strategiji bilo je veoma značajno i učešće dece i mladih kao i organizacija civilnog društva, što je dovelo do toga da je princip participacije ovde došao do punog izražaja.

Vizija ove strategije je da sva deca u Srbiji odrastaju u bezbednom i podsticajnom okruženju u kome se u potpunosti poštuje pravo deteta na zaštitu od svih vidova nasilja.

Nacrt strategije predstavljen je na trećoj sednici Saveta za prava deteta i pri tom je zatraženo i mišljenje dece o problemu nasilja i njihovo viđenje nekih tema kojima se bavi Strategija kao što je na primer nasilje u školama.

Sve pristigle primedbe, sugestije i predlozi uneti su u Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018. do 2022.god. koji možete pogledati OVDE.

1. mart 2018.

Savet za prava deteta održao je treću sednicu

Savet za prava deteta održao je treću sednicu na kojoj je na inicijativu UNICEF potpisan dokument ''Poziv na akciju''. Dokument su potpisali ministri Zoran Đorđević, Slavica Đukić Dejanović, Mladen Šarčević i Zlatibor Lončar. Sednici je prisustvovao i direktor UNICEF Michel Saint-Lot a radi se o dokumentu podrške razvoju dece u ranom detinjstvu.

 Savet za prava deteta održao je treću sednicu

''Poziv na akciju'' zasniva se na Konvenciji o pravima deteta i na Ciljevima održivog razvoja a pre svega na najboljim interesima svakog deteta čime se podrška deci u ranom detinjstvu postavlja kao prioritet.

Savet je doneo odluku da se obrazuje radno telo (posebna radna grupa unutar Saveta) koja će se baviti pitanjima ranog razvoja dece i koordinirati aktivnosti različitih resora i ostalih društvenih činilaca.

 Savet za prava deteta održao je treću sednicu

Članovi Saveta su informisani o donošenju nove Odluke o obrazovanju Saveta za prava deteta (''Sl.glasnik RS'' broj 3/2018) i novim zadacima koji se ovom odlukom postavljaju pred Savet.

Usvojene su izmene i dopune Poslovnika o radu Saveta, donet je zaključak o prihvatanju ponuđenog teksta Nacrta strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2018-2022. uz predložene dopune, predstavljen je predlog sastava radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za decu, aktivnosti na ažuriranju sajta Saveta, a razmatrane su i mogućnosti formiranja kancelarije Saveta.

 Savet za prava deteta održao je treću sednicu

Pored toga, doneta je odluka o pokretanju inicijative ka Vladi Republike Srbije za pristupanje Srbije Globalnom partnerstvu za zaustavljanje nasilja nad decom. Time bi se Republika Srbija pridružila savezu nacija koje su posvećene istom cilju i dobila bi pristup međunarodnoj razmeni znanja o ovoj temi. Takođe bi na međunarodnom planu postala vidljiva na osnovu konkretnih postignuća u oblasti borbe protiv nasilja nad decom.

UNICEF je održao prezentaciju na kojoj su predstavljeni podaci o dečjim brakovima iz MICS istraživanja kao i etnografsko istraživanje o faktorima koji utiču na dečje brakove.

Sednici su prisustvovala i deca iz organizacije ''Prijatelji dece Srbije'' koja su dala svoje mišljenje o nasilju u školama kao i svoje viđenje o načinima rešavanja ovog problema.

12.januar 2018.

Doneta nova Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta

Vlada Republike Srbije donela je na sednici održanoj 11. januara 2018.god. novu Odluku o obrazovanju Saveta za prava deteta čime je praktično produžen njegov dalji rad u istom sastavu. Odluka je objavljena u ''Službenom glasniku RS'' broj 3/2018 od 12.januara 2018.godine.

27. decembar 2017.

Savet za prava deteta održao je drugu sednicu

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije održao je drugu (elektronsku) sednicu na kojoj je usvojen Izveštaj o radu Saveta za 2017.godinu, Poslovnik o radu Saveta kao i Godišnji program rada Saveta za 2018.godinu.

Program za 2018.god. godinu ima 17 tačaka. Uz opis svakog predloga, predložene su i aktivnosti Saveta i rokovi za razmatranje na sednicama kao i donošenje odgovarajućih odluka ili zaključaka.

7. novembar 2017.

Savet za prava deteta održao je prvu, konstitutivnu sednicu u novom sastavu

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije održao je prvu sednicu na kojoj je konstituisan Savet u novom sastavu i pokrenuta inicijativa za produženje rada Saveta odn. za donošenje nove Odluke o obrazovanju Saveta za prava deteta.

 Savet za prava deteta održao je prvu, konstitutivnu sednicu u novom sastavu

Na ovoj sednici članovi Saveta su informisani o sadržini Izveštaja o determinantama i faktorima nasilja prema deci u Srbiji, zatim o radu na Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja kao i o sadržini Opšteg komentara br. 21 Komiteta za prava deteta - o deci u uličnim situacijama i sa Ciljevima održivog razvoja u pogledu zaštite prava deteta.

Članovi Saveta su upoznati i sa stanjem po pitanju primene Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025 kao i o mogućnostima realizacije mere koja je predviđena Strategijom a tiče se unapređenja rada Saveta kroz tehničku podršku za analizu dostupnosti usluga socijalne zaštite za decu romske nacionalnosti.

 Savet za prava deteta održao je prvu, konstitutivnu sednicu u novom sastavu

Pokrenuta je inicijativa ka Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za formiranje radne grupe za izradu novog Nacionalnog plana akcije za decu (NPA) koji bi bio krovni dokument u pogledu zaštite prava deteta i u kome bi bila definisana kratkoročna, srednjoročna i dugoročna politika prema deci u Srbiji.

 Врх стране
 Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

 

 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

 Unicef

 

 Nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu Čuvam te

 

 Dokumenta na engleskom jeziku