Почетна страница
Конференција: Детињство без насиља Влада Републике Србије Save The Children

Инфо

Sreda, 17. Jun 2009. Савет за права детета је уз подршку Save the children Norway израдио први нацрт Акционог плана Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.У... даље »

Četvrtak, 02. April 2009.Савет за права детета је током 2008. године, уз подршку Save the children Norway, израдио предлог Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља коју је Влада... даље »

Ponedeljak, 15. Decembar 2008.  Савет за права детета 10. децембра је започео кампању под слоганом ``Подигнимо руке против физичког кажњавања деце``. Кампања има за циљ не само... даље »

Добродошли на Интернет презентацију Савета за права детета Владе Републике Србије!

Савет за права детета основан је 16. маја 2002. године као саветосавно тело Владе Републике Србије. Функција Савета остварује се кроз следеће задатке:

Међу системским активностима Савета као најзначајнија издваја се израда и усвајање Националног плана акције за децу, стратешког документа којим се регулише политика према деци до 2015. године, затим подстицање и праћење остваривања циљева НПА и израда приручника за његову примену. На основу овог документа, а уз стручну помоћ и подршку Савета и UNICEF-a, 17 општина у Србији израдило је сопствене Локалне планове акције за децу који ће у 2007. години дати и своје прве резултате. Такође, у сарадњи са Републичким заводом за статистику направљена је и усавршава се Девинфо база, софтверски систем за праћење и евалуацију имплементације НПА и ЛПА.

Осим системских, Савет за права детета бави се и актуелним питањима заштите права деце што подразумева праћење стања деце у Србији кроз израду годишњег истраживања и извештаја, анализу проблема популације испод 18 година и давање конкретних предлога и мера за њихово решавање.

Савет за права детета сарађује са свим телима Владе, установама и организацијама које се баве децом, као и са невладиним дектором. Дечји фонд Уједињених Нација (UNICEF) пружа пуну подршку раду Савета и присуствује састанцима у својству посматрача. Захваљујући UNICEF-у Савет за права детета поново од 2006. године има своје канцеларије у просторијама UNICEF-а у улици Светозара Марковића 58.

Такође, алијанса Save the Children и њени представници из Норвешке и Велике Британије представљају значајне стратешке партнере Савета за права детета.

Уколико имате питања на која нисмо успели да одговоримо у оквиру ове презентације контактирајте нас.