Почетна страница
Конференција: Детињство без насиља Влада Републике Србије Save The Children

Инфо

Sreda, 17. Jun 2009. Савет за права детета је уз подршку Save the children Norway израдио први нацрт Акционог плана Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.У... даље »

Ponedeljak, 15. Decembar 2008.  Савет за права детета 10. децембра је започео кампању под слоганом ``Подигнимо руке против физичког кажњавања деце``. Кампања има за циљ не само... даље »

Četvrtak, 24. April 2008.      Савет за права детета Владе Републике Србије, 10. априла представио је Националну стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља. Скуп је... даље »

Вести

Формирана Радна група за израду Акционог плана Националне стратегије за превеницију и заштиту деце од насиља

Četvrtak, 02. April 2009.

Савет за права детета је током 2008. године, уз подршку Save the children Norway, израдио предлог Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља коју је Влада Републике Србије усвојила 30. децембра 2008. године. Обавеза која проистиче из усвојене Стратегије јесте да се у року од шест месеци ( до краја јуна 2009. године) изради и усвоји Акциони план за спровођење Стратегије а затим да се кординише и прати имплементација Акционог плана.

Савет је формирао посебну Радну групу која ђе припремити предлог Акционог плана за спровођење Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља и спровести консултативни процес о предлогу Акционог плана у који ће бити укључени сви релевантни чиниоци: представници локалних самоуправа, социјалне заштите, здравства, образовања, полиције, правосуђа, невладиних организација. Посебна пажња биће посвећена учешћу деце у консултативном процесу.