Почетна страница
Конференција: Детињство без насиља Влада Републике Србије Save The Children

Инфо

Sreda, 17. Jun 2009. Савет за права детета је уз подршку Save the children Norway израдио први нацрт Акционог плана Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.У... даље »

Četvrtak, 02. April 2009.Савет за права детета је током 2008. године, уз подршку Save the children Norway, израдио предлог Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља коју је Влада... даље »

Ponedeljak, 15. Decembar 2008.  Савет за права детета 10. децембра је започео кампању под слоганом ``Подигнимо руке против физичког кажњавања деце``. Кампања има за циљ не само... даље »

Документи

Међународни

Конвенција о правима детета са факултативним протоколима

Миленијумски циљеви развоја

Студија генералног секретара Уједиљених нација о насиљу над децом

Домаћи

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Нацрт стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља

Национални план акције за децу

Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији

Стратегија за смањење сиромаштва
детаљније о стратегији

Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима

Водич за израду локалног плана акције за децу